Հոդվածներ

Մարտահրավեր արձագանք 55


Կամուրջը

Պետք է անցնեն նախ Կառլոսը և Ռոմերիտոն (2 րոպե): Վերադարձեք Ռոմիտիտոն լապտերով (3 րոպե): Անցեք Կամիլան և Մանոլիտոն (11 րոպե): Կարլոսը վերադառնում է լապտերով (13 րոպե): Վերջապես կրկին խաչ քաշեք Կառլոսը և Ռոմիտիտոն (15 րոպե):

Վերադառնալ հայտարարությանը